Základy mechaniky nadhazování

Základy mechaniky nadhazování

U nadhazovacího pohybu dochází zjednodušeně řečeno k přesunu energie ze spodní části těla, přes střed až do házecí paže. Kombinuje se zde pohyb lineární s rotačním a to vše by mělo vyústit v hod na cíl. Lineárním pohybem můžeme rozumět pohyb směrem k domácí metě. Rotačním pohybem můžeme rozumět rotaci boků ve fázi došlapu. Každý nadhazovač je specifický a míra flexibility v kyčelním kloubu nám může určovat o jaký typ nadhazovače se jedná. Někteří budou více rotační, zatímco jiní mohou být více lineární. Každý z typů má svá úskalí.

Základních pět bodů mechaniky hodu:

  • Startovní pozice až do plného zvednutí přední nohy – v této části je důležitá rovnováha a síla zadní, odrazové končetiny. V ideálním případě bychom chtěli aby zadek byl cca. 15 cm  dále v pohybu dopředu při plném leg liftu. Nejčastější chybou a indikátorem může být nestabilní kotník a přepadávání vzad. Dále neúplné zvednutí předního kolene, což může být zapříčiněno špatnou flexibilitou v kyčelním kloubu a svalovou silou končetin. 
  • Přenos váhy – při nadhazovacím pohybu přenášíme váhu ze zadní končetiny na přední při dopadu. Nejčastější chybou je předčasné přenesení váhy na přední končetinu, které může být způsobeno špatnými návyky házení ale také nedostatečnou silou spodních končetin.
  • Dopad přední nohy – u dopadu přední nohy můžeme pozorovat chyby v úhlu dopadu ale také způsobu. Noha by měla dopadat buď na celou plochu nebo mírně přes patu. Často pozorujeme přehnaný nášlap přes patu nebo na špičku nohy. Co se týče úhlu měla by špička směřovat směrem kam hážeme nebo lehce zavřená. Vytočení ven nebo extrémní vytočení dovnitř může být v pozdějším věku příčinou zranění kolene a neumožňuje efektivní nadhazování.
  • Separace boků a ramen – separace boků a ramen je důležitou součástí hodu, která efektivně přispívá k rychlosti. Boky začínají svůj pohyb proti ramenům ještě před dopadem přední nohy. Často se setkáváme s neschopností separace horní a spodní části těla, která může být zapříčiněna špatnými házecími návyky nebo špatnou flexibilitou těla. 
  • Správný pohyb paže – u správného pohybu pozorujeme přechod paže vzad, zapojení lopatek v hodu, přechod do externí rotace ramene a pronaci zápěstí při odhodu. Problémy nejčastěji nacházíme ve vytočení zápěstí při pohybu paže vzad, absenci zapojení zádových svalů při přechodu vpřed (scap load), loket před tělem a zalomené zápěstí v externí rotaci, absence pronace zápěstí při odhodu. 

Všechny tyto body na sebe navazují v nadhazovacím pohybu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *