4 věci, které ovlivňují rychlost u nadhazovačů

4 věci, které ovlivňují rychlost u nadhazovačů

Rychlost hodu u nadhazovačů je nejdiskutovanější téma doby. Každý coach chce aby jeho svěřenci házeli bomby a každý hráč ty bomby chce házet. Pojďme se podívat co skutečně ovlivňuje rychlost hodu a na co bychom se měli v tréninku zaměřit.

 1. Růst a vyspělost
  • Dospívání mladých nadhazovačů hraje velkou roli na rychlost hodu
  • Za každý inch (2,54 cm) vzroste rychlost průměrně o 1,5 mph (2,4 km/h)
  • Za každý rok vzroste rychlost opět průměrně o 1,5 mph (2,4 km/h)
  • Omezeno geneticky, výška a váha hráče, délka paží, trupu atd.
 2. Strength and Conditioning program
  • Měli bychom se především soustředit na sílu a výbušnost nohou
  • Rotační síla – síla boků a středu těla (core), (medicinbaly, rotační cvičení, cvičení na core)
 3. Arm care program
  • Ovlivňuje rychlost hodu ale také zdraví nadhazovačů
  • Velice důležitá a nejvíce opomíjená část při rozvoji nadhazovačů
 4. Házení
  • Do této kategorie můžeme zařadit vše co se týče házení a mechaniky
  • Long toss, weighted ball program, mechanika hodu, rozhazování

Problémem v dnešním rozvoji mladých hráčů je převážně soustředění se na pouze jednu část těchto pilířů. Ve většině případů se trenéři zaměřují pouze na mechaniku hodu a házení samotné více než na celkový rozvoj síly a zdraví házecí paže. V krátkodobém měřítku to může mít žádaný efekt u vyspělejších a silnějších jedinců. Nám by však v první řadě mělo jít o celkový rozvoj a zavedení zdravých návyků.

Nadhazovací pohyb je extrémně složitý a klade velký tlak na tělo jedince. Jen pro představu: při hodu na rovné ploše je váha kterou musí přední došlapová noha udržet rovna přibližně dvojnásobku váhy hráče. Při nadhozu z kopce je to pak až čtyř násobek váhy. Je to také nepřirozený pohyb a neexistuje způsob jak zdravě házet. Jednou z cest jak předejít zranění způsobeným házením je zajistit, že jsou hráči dostatečně silní na to aby tlak vydrželi. Další může být správná mechanika, která však také z velké části záleží na tom jak je hráč silný a vyspělý.

Bylo prokázáno, že nadhazovači kteří nadhazují více než 8 měsíců v roce mají 5x větší náchylnost ke zranění.

Více házení s maximálním úsilím tedy může v krátkodobém měřítku znamenat rychlejší rozvoj a růst rychlosti hodu, v dlouhodobém měřítku však velkou pravděpodobnost zranění. Do házení s maximálním úsilím můžeme zařadit long toss, bullpen a nadhazování v zápasech. Nedoporučovali bychom více než 3 jednotky těchto tréninků za týden v závislosti na intenzitě. Mezi každou jednotkou by mělo být přinejmenším 24h času aktivní regenerace. Do aktivní regenerace můžeme zařadit jiné baseballové činnosti, rozvoj síly, jiné sporty, arm care. Co se týče nadhazování může být tento čas vyplněn také shadow drily, rozvojem sekundárních nadhozů nebo spotem (nadhazováním z rovné plochy na kratší vzdálenost, s menším úsilím a s důrazem na přesnost hodu).

Podle informací a výzkumů, které jsme byli schopni si nastudovat, bychom u dětí ve vývinu nedoporučovali zařazení programu s těžkými balóny. Podle dostupných informací jsou těžké míče efektivní v získání rychlosti hodu. Tato rychlost je však podmíněna zvýšenou externí rotací v rameni což je také jedna z nejčastějších příčin zranění ramene u nadhazovačů. V dostupných studiích byl zjištěn nárust rychlosti v těchto programech po šesti týdnech o 2-3% avšak 25% účastníků tohoto programu se zranilo během programu nebo během nadcházející sezóny. U skupiny která nepoužívala těžké míče došlo také k navýšení rychlosti a nevyskytlo se žádné zranění. Zařazení těžkých míčů má  do budoucna určitě své místo v rozvoji nadhazovačů ale momentálně nemáme dostatek informací k tomu abychom byli schopni říct jak často a v jakém objemu by mělo být házení se zátěží aplikováno tak aby nedocházelo ke zvýšenému riziku zranění a proto tato cvičení u dětí nemůžeme doporučit.

Naše Filozofie

Čeho se snažíme dosáhnout je vytvoření komplexního nadhazovače a to naplněním potenciálu jedince. Tak jako se každý nenarodí sprinterem a i přes veškeré úsilí nikdy nevyhraje olympiádu, nemají někteří předpoklady k tomu házet přes 90 mph. Bohužel. Genetika hraje v tomto případě důležitou roli.

Naštěstí je krásou baseballu to, že nemusíte být nejsilnější a házet nejrychleji k tomu aby jste byli úspěšní. My se nesnažíme vyřadit jedno na úkor toho druhého.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *